FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.05.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
11 476 800 Kč
4
Přijaté transfery
1 435 538 Kč
2
Nedaňové příjmy
464 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
12 119 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 814 010 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 998 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 596 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
70 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
12 119 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 814 010 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 998 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 596 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
70 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč