FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
9 563 800 Kč
4
Přijaté transfery
1 305 117 Kč
2
Nedaňové příjmy
446 358 Kč
3
Kapitálové příjmy
17 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
5 261 195 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 245 009 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 759 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
434 700 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
37 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 261 195 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 245 009 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 759 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
434 700 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
37 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč