FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
9 500 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
450 000 Kč
4
Přijaté transfery
381 913 Kč
3
Kapitálové příjmy
20 222 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 458 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 953 797 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 634 696 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
688 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
70 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 458 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 953 797 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 634 696 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
688 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
70 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč