FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.07.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
8 552 800 Kč
Kapitálové příjmy
500 000 Kč
Přijaté transfery
408 092 Kč
Nedaňové příjmy
360 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
6 222 992 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 344 460 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 155 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 693 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
60 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 222 992 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 344 460 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 155 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 693 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
60 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč